Вакансиялар

МЛТРЖТ бойынша мамандық атауы
Должность по ОКПДТР
Жұмыс режимі Кәсіби дайындығына қойылатын талаптар
1 Комплаенс-офицер Дс-Жм, сағат 08.00-ден 17.00-ге дейін. Талаптар: - тиісті мамандық бойынша жоғары білім (экономика, қаржы, құқықтану); жұмыс өтілі кемінде 5 жыл; комплаенс саласындағы халықаралық үлгідегі сертификаттың болуы ("ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance" немесе соған ұқсас сертификаттар) артықшылық болады; ДК-мен жұмыс істей білу, Word, Excell бағдарламаларында негізгі дағдылар, documentolg құжат айналымы жүйесінде жұмыс істеу дағдылары, Интернет технологияларын меңгеру (Web, E-mail, электрондық пошта және т.б.). Функционалдық міндеттері: - сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметінің негізгі мақсаты Қоғам мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады. - қоғам мен оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу және олардың алдын алу құралдарын енгізуді қамтамасыз ету; - қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру; - қоғамда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету; - "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету. - қамтамасыз ету: Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылының ішкі саясатының; Қоғам қызметкерлеріне арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық; қоғамдағы мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясатының; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша іс-шаралардың ішкі жоспарының; қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін реттейтін құжат; корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелерін реттейтін құжат.
2 Аудитор Дс-Жм, сағат 08.00-ден 17.00-ге дейін. Талаптар: - кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және қосымша арнайы дайындық, бухгалтерлік жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе техникалық және кәсіптік. Функционалдық міндеттері: - қоғамның қызметін тексеруді жүзеге асырады; - ұйымның қаржылық қызметіне талдау жүргізеді; - бухгалтерлік құжаттар мен есептілікті тексеруді жүзеге асырады, оның дұрыстығын бағалайды; - жасалатын қаржылық операциялардың заңдылығына, олардың заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігіне, белгіленген салық салу тәртібінің сақталуына ішкі және сыртқы бақылауды жүзеге асырады; - айыппұлдар мен өзге де санкцияларға әкеп соғуы мүмкін есептеулер мен қателердің алдын алу мақсатында қажетті ұсынымдар береді; - заңды және жеке тұлғаларға шаруашылық және қаржылық қызмет, қаржылық есептілік, салық салу, заңсыз талап-арыздарды даулаудың қолданыстағы тәртібі және оның құзыретіне кіретін басқа мәселелер бойынша кеңес береді; - нормативтік құқықтық құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қадағалайды; - қоғамда жаңа жобаларды әзірлеу және енгізу кезінде ықтимал сыртқы және ішкі тәуекелдерді анықтайды және талдайды; - есеп құжаттары мен есептілікті әзірлеуді жүзеге асырады, олардың дұрыстығын бағалайды, сондай-ақ жасалған қаржылық операциялардың, бухгалтерлік есеп пен есептіліктің заңдылығы мен дұрыстығын, олардың заңнамалық және нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігін, сондай-ақ белгіленген салық салу тәртібінің сақталуын бақылайды.

Түйіндемені мына мекенжайға жіберу қажет: OK@airport-uk.kz

Кадрлар бөлімінің бастығы 8 7232 77 81 91