Анықтама бюросы

8 7232 778484

Ветеринарлық пост

8 7232 531391

Кедендік пост

8 7232 779259

Дәрігерлік пункт

8 7232 778129

Пошталық-жүк терминалы

8 7232 779148

VIP залы

8 7232 779004

Шекаралық бақылау бөлімі

8 7232 778935

Шарттар бөлімі

8 7232 542148

Қабылдау бөлімі/Сенім телефоны

8 7232 778100

Кадрлар бөлімі

8 7232 778191

Мекенжайы мен деректемелері
  • "Өскемен әуежайы" АҚ
  • 070009, Өскемен қаласы, Бажов көшесі 566, АФТН-УАСКАПДУ
  • ЖСК KZ09914398409BC00324 «Сбербанк» АҚ ЕБ
  • СТН 181600063790 БИК SABRKZKA
  • БСН 991040000402
  • ҚҚС бойынша куәлік сериясы 18001 № 0023520, 23.11.2012 ж. берілді
  • E-mail: reception@airport-uk.kz