Қажетті телефон нөмірлері

Анықтама бюросы

8 7232 778484

Ветеринарлық пост

8 7232 531391

Кедендік пост

8 7232 779259

Дәрігерлік пункт

8 7232 778129

Пошталық-жүк терминалы

8 7232 779148

VIP залы

8 7232 779004

Шекаралық бақылау бөлімі

8 7232 778935